Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Közérdekű adatok listája

1.I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

A) Adatok megnevezése

B) Megjegyzés

1. Hivatalos név (rövid név)

Kiskunsági Víziközmű- Szolgáltató Kft. (Kiskunvíz Kft.)

2. Székhely

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 (20) 9421-622

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)

+36 (77) 421-030

6. Központi elektronikus levélcím

kiskunviz@kiskunviz.hu

7. A honlap URL-je

https://kiskunviz.hu/

8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye,
postacíme)

ügyfélszolgálat elektronikus levélcíme: kiskunviz@kiskunviz.hu

telefonszáma: +36 20/9421-622

A vízmérőállás bejelentést a leolvasások közötti időszakban, kéthavonta 3.-8. között tudjuk fogadni szintén a 06-20/9421-622-es telefonszámon vagy a kiskunviz.hu oldalon.

Kiskunhalasi Ügyfélszolgálati Iroda, 6400 Kiskunhalas Kőrösi út 5.,

  • hétfőn és szerdán 8.00 - 14.00 óra között,
  • kedden és pénteken 6.30 - 12.30 óra között,
  • csütörtökön 8.00 - 20.00 óra között.

 

Kiskőrösi Ügyfélszolgálati Iroda, 6200 Kiskőrös Dózsa György u. 43.,

  • hétfőn 10.00 - 18.00 óra között,
  • szerdán 7.00 - 14.30 óra között.

 

Kalocsai Ügyfélszolgálati Iroda, 6300 Kalocsa Hősök útja 38.,

  • hétfőn és csütörtökön 7.00 - 14.30 óra között,
  • szerdán 8.00 - 18.00 óra között.

 

9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve

Gínál Gábor Jánosné értékesítési csoportvezető

10. Az ügyfélfogadás rendje

Ügyfélfogadás rendje

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

II. A szervezeti struktúra

A) Adatok megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és
vezetőik megnevezésével)

Szervezeti struktúra ábra

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

III. A szerv vezetői

A) Adatok megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv 
esetén a testületi tagok neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,
postacím, elektronikus levélcím)

Mátyus Zoltán ügyvezető igazgató

 

Telefon: 20/9421-622
Telefax: 77/421-030
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
elektronikus levélcím: kiskunviz@kiskunviz.hu

 

Szigeti Attila műszaki igazgató

 

Telefon: 20/9421-622
Telefax: 77/421-030
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
elektronikus levélcím: kiskunviz@kiskunviz.hu

 

Deczkiné Gillich Márta gazdasági igazgató

 

Telefon: 20/9421-622
Telefax: 77/421-030
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
elektronikus levélcím: kiskunviz@kiskunviz.hu

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás
megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax,
postacím, elektronikus levélcím)

Cégadatok, a társaság vezető szervei, irányítása

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye,
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím,
elektronikus levélcím)

Nincs a Társaság irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése
alatt álló vagy alárendeltségében működő más
közfeladatot ellátó szerv.

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt
álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek honlapjának URL-je

nem releváns

3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot
ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy
közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám,
telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme),
ügyfélfogadásának rendje

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye,
elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím,
elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó
szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett
közvetlen irányítással rendelkezik

nem releváns

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi
körének leírása

nem releváns

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek
képviselőjének neve

nem releváns

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a
közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított Közalapítványok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot 
ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja

Nincs olyan közalapítvány, amelyet a Társaság alapított, 
vagy amely alapítói jogát gyakorolja.

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye

nem releváns

3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve
tagjainak felsorolása

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Társaságunk nem alapított lapot.

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége
(telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus
levélcím)

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok
főszerkesztőjének a neve

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos
neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon,
telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím),
honlapjának címe

Felettes szervek

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti
szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a
fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek
hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi
ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának
elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás
helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Felettes szervek

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

1.7 Költségvetési szervek

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési
szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító
jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a
költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye

A Társaság nem rendelkezik általa alapított költségvetési
szervvel.

2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának
elérhetősége

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2. Költségvetési szervek

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat
vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
hatályos és teljes szövege

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Szervezeti és működési szabályzat

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó
szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
szövege magyar és angol nyelven

nem releváns

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak
felsorolása és részletes leírása

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése

nem releváns

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának
átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi
területe

nem releváns

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok,
okmányok felsorolása

nem releváns

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási
díjak összege

nem releváns

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek
magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

nem releváns

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló
postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási
vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő

nem releváns

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására,
elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
nem releváns

nem releváns

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági
ügyekben használt formanyomtatványok listája

nem releváns

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben igénybe vehető elektronikus programok
elérése, időpontfoglalás

nem releváns

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok
jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az
ügyfelet terhelő kötelezettségekről

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

III. Közszolgálatások

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése

Közműves ivóvíz-ellátás és közműves szennyvízelvezetés.

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
tartalmának leírása

A Kiskunvíz Kft.. két fő tevékenysége - ezen belül is
minőségi célja - a szolgáltatási területén élő lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátása, valamint a keletkezett
szennyvíz elvezetése és kezelése oly módon, hogy az
visszakerülve a természetbe, ne okozzon károkat a
természetes körforgásban. Társaságunk felelősséget érez a
szolgáltatás folytonosságáért, biztonságáért, illetve a
felhasználók egészséges ivóvízzel való ellátásáért.

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás

A közszolgáltatás igénybevételének rendjét a Kiskunvíz Kft. üzletszabályzata foglalja össze.
Üzletszabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy
költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának
és az abból adott kedvezmények mértéke

Víz- és csatornadíjak

Díjkalkulátor

Társaságunk a lakossági felhasználók részére a
rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV.
törvényben meghatározott díjkedvezményt érvényesíti,
amely kedvezmény összege - a jogszabályban rögzített
követelményeknek megfelelően - minden esetben a
felhasználók részére megküldött vízdíjszámlákban, kiemelt
mezőben feltüntetésre kerül.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

IV. A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású
adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum,
az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek
köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a
kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való
hozzáférés módja

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

4. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége
keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való
másolatkészítés költségei

A közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható
költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. r.
szerint.

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

V. Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak
címei

A Társaság nem rendelkezik nyilvános kiadvánnyal.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai
témájának leírása

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz
való hozzáférés módja

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért
fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség
ténye

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VI. Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

nem releváns

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári
közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló
postai, illetve elektronikus levélcím)

nem releváns

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Felügyelőbizottság ügyrendje

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város,
utca, házszám)

nem releváns

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap,
óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói

nem releváns

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap,
óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága

nem releváns

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

nem releváns

8. A testületi szerv üléseinek napirendje

nem releváns

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VII. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása

nem releváns

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)

nem releváns

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt
jogszabály nem korlátozza

nem releváns

4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló törvény alapján közzéteendő
jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok

nem releváns

5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi
részvételről szóló törvény alapján közzéteendő
jogszabályalkotásra irányuló koncepciók,
jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota

nem releváns

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános
ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás
időpontjától

nem releváns

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az
észrevételek elutasításának indokairól

nem releváns

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok
szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Pályázatok

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

IX. Hirdetmények

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

X. Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján a Társaság kezelésében lévő közérdekű adatok
megismerése iránt bárki igényt nyújthat be.
Az igény benyújtható szóban, a +36 (20) 9421-622-es
telefonszámon, e-mailen a kiskunviz@kiskunviz.hu címen,
vagy a Társaság postacímére levélben.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Adatvédelmi tisztviselő

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége
(postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma,
elektronikus levélcíme)

6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Tel.: +36 (20) 9421-622
Fax: +36 (77) 421-030
e-mail cím: kiskunviz@kiskunviz.hu

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal
foglalkozó személy neve

Dr. Juhász Katalin
adatvédelmi tisztviselő

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról éves jelentéshez

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű
adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek

nem releváns

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó
szerv az egyik szerződő fél

A Társaság nem rendelkezik közérdekű adatok
hasznosítására irányuló szerződéssel.

8. Közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítása

nem releváns

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

XI. Közzétételi listák

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös
közzétételi lista

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a,
valamint a víziközművek vagyonértékelésének
szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből
közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM r. 7.
§-a szerint közzéteendő adatok.
Közzétételi listák

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi
közzétételi lista

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános
megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések
felsorolása

MEKH átfogó ellenőrzés

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

II. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános
megállapításai

MEKH átfogó ellenőrzés

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

III. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
nyilvános megállapításai

MEKH átfogó ellenőrzés

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

IV. A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának
teljesítményére, kapacitásának jellemzésére,
hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló
mutatók és értékük, időbeli változásuk

 A Társaság feladatellátásának teljesítményére,
kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és
teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük a
Számviteli Beszámolóban, illetve a beszámoló részét
képező Kiegészítő Mellékletben találhatóak
Számviteli beszámoló

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: az előző állapot törlendő.

V. Működési statisztika

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei,
időbeli változásuk

Működési statisztika

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Éves költségvetések

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

II. Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti
beszámolói

Számviteli beszámoló

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

III. A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés
végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott
módon és gyakorisággal - készített beszámolói

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a közzétételt követő 10 évig.

3.3. Költségvetések, beszámolók

I. A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak
létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített
adatok

Foglalkoztatottak

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye,
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint
költségtérítése összesített összege

Foglalkoztatottak

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája
és mértéke összesítve

Foglalkoztatottak

Frissítés: a változásokat követően azonnal. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. Támogatások

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott,
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások
kedvezményezettjeinek neve

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott,
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

nem releváns

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott,
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

nem releváns

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott,
nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program
megvalósítási helye

nem releváns

Frissítés: a döntés meghozatalát követő 60. napig. Megőrzés: a közzétételt követő 5 évig.

III. Szerződések

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az
államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő
gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy
azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba
adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa),
tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke,
határozott időre kötött szerződés esetében annak
időtartama, valamint az említett adatok változásai, a
nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a
minősített adatok kivételével.
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött -
általános forgalmi adó nélkül számított -
ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a
vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb
összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb
időtartamra kötött - szerződéseknél az érték
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított
összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben
ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú
szerződések értékét egybe kell számítani

nem releváns

Frissítés: a döntés meghozatalát követő 60. napig. Megőrzés: a közzétételt követő 5 évig.

IV. Koncessziók

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott
nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az
elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nem releváns

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

V. Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai
ellátására (így különösen egyesület támogatására,
foglalkoztatottjai szakmai és munkavállalói érdek-
képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai
oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő
szervezet támogatására, alapítványok által ellátott
feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió
forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VI. Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló
fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Társaság esetében az adatszolgáltatás nemleges.

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

VII. Közbeszerzés

A) Adat megnevezés

B) Megjegyzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az
ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Közbeszerzés

Frissítés: negyedévente. Megőrzés: a külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

Etikai kódex

Közadat kereső